Als team op Hartstocht

Elke organisatie wil teams die goed samenwerken, met medewerkers die gelukkig zijn en goed in hun vel zitten.

Een team bestaat uit individuen met allemaal hun eigen talenten, waarden en overtuigingen. Jullie hebben hetzelfde doel voor ogen, maar varen jullie ook allemaal dezelfde richting om dezelfde doelen te bereiken?

”Happiness at work”
Een Hartstocht is een inspirerende, uitdagende én effectieve vorm van ontwikkeling & groei als team. Leer tijdens de Hartstocht opnieuw naar jezelf en elkaar te kijken – vanuit jullie hart. Jullie kunnen elkaars talenten & krachten ontdekken.  De onderlinge relaties worden beter, jullie leren op elkaar vertrouwen en gaan echt goed samenwerken. Dat jullie gezamenlijke prestaties verbeteren, is dan een logisch gevolg.

Er zijn verschillende ontwikkel mogelijkheden; team coaching/ (korte) ontspanningsoefeningen / effectief leren communiceren/ thema’s; ”goed zorgen voor jezelf/ grenzen aangeven”

Je kunt worden uitgedaagd om buiten je comfort zone te gaan, maar je bent vrij om eigen keuzes te maken.

Ieder team is uniek en de Hartstocht wordt om die reden ingericht naar jullie specifieke wensen en mogelijkheden.

Praktische informatie
  • duur tocht; 3 uren
  • opstapplek; NDSM- pier Amsterdam
  • vertrektijd in overleg
  • mogelijk inclusief heerlijk verzorgde lunch
Investering
We starten met een eerste vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we jullie wensen/ behoefte voor een team-tocht. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en programma.